Autor milo

O krok bližšie k naplneniu cieľov spoločnej iniciatívy proti novým GMO

O krok bližšie k naplneniu cieľov spoločnej iniciatívy proti novým GMO

Iné, Naše aktivity, Trvalá udržateľnosť
S hrdosťou oznamujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) vyhovelo našim požiadavkám a odmietlo dereguláciu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vyrobených novými genomickými technikami (NGT). Toto rozhodnutie je výsledkom spoločnej intenzívnej kampane niekoľkých organizácií, ktorá zahŕňala hromadnú pripomienku a petíciu, ktorými sme vyzvali na sprísnenie stanoviska Slovenska voči návrhu Európskej komisie na dereguláciu nových GMO. Navrhovaná deregulácia nevedecky prirovnáva nové GMO k tradičným plodinám, čo by viedlo k tomu, že nové GMO potraviny a krmivá by sa dostali na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík a možnosti zakázať ich pestovanie. Naša organizácia, spolu s ďalšími organizáciami a občanmi Slovenska, apelovala na potrebu zachovať súčasnú regul...
Víkend otvorených parkov a záhrad 2024

Víkend otvorených parkov a záhrad 2024

Podujatia, Rožňavská zelená terasa
    Pozývame Vás na netradičnú návštevu slovenských parkov a záhrad v rámci XVI. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad! Parky a záhrady sú neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou nášho života. V dňoch 31.5. - 2.6.2024 Vás pozývame na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. Počas XVI. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a  zúčastniť sa skvelého programu, ktorý sme pre Vás pripravili spolu s miestnymi organizátormi, dobrovoľníkmi a vlastníkmi zapojených parkov a záhrad.  Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôs...
Partnerom zo zahraničia sme ukázali ekologické riešenia na sociálnej farme v obci Bzovík

Partnerom zo zahraničia sme ukázali ekologické riešenia na sociálnej farme v obci Bzovík

Eco-Social Farming, Projekty programu ERASMUS+, Sociálne poľnohospodárstvo
Pre konanie posledného medzinárodného stretnutia projektu "Eco-Social Farming" na Slovensku sme vybrali Banskú Štiavnicu. Hlavným dôvodom pre tento výber bola neďaleká poloha Malej hospodárskej usadlosti Jána Pavla II, sociálnej farmy, na ktorej sme hosťom mohli ukázať aj ekologické prvky zahrnuté do svojej činnosti.    Naši hostia určite ocenili aj miesto ubytovania a konania pracovných rokovaní v meste Banská Štiavnica, nakoľko ešte v tomto krásnom meste nikdy neboli. Okrem historických pamiatok sme im po pracovných povinnostiach ukázali aj botanickú záhradu v miestnej strednej škole. Na pracovnom stretnutí sme sa zamerali hlavne na vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o ekologických dopadoch sociálnych fariem, ktorý vykonala každá zúčastnená krajina (Nemecko, Česko, Slove...
V Nemecku sme finalizovali prvé výstupy projektu SoFarm

V Nemecku sme finalizovali prvé výstupy projektu SoFarm

Články, Naše aktivity, Sociálne poľnohospodárstvo, SoFarm – Support of Social and Inclusive Farming
Na prelome mesiacov január a február sa členovia konzorcia projektu "SoFarm - Podpora sociálneho a inkluzívneho poľnohospodárstva“ stretli už na svojom štvrtom medzinárodnom pracovnom stretnutí v Nemecku. Konkrétne to bolo v mestečku Witzenhausen, kde na miestnej univezite sídli člen konzorcia zastupujúci Nemecko, nezisková organizácia PETRARCA – European Academy for Landscape Culture. Mimovládna organizácia sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj európskej kultúrnej krajiny. Osobitný dôraz sa kladie na ekologické a sociálne poľnohospodárstvo a využívanie pôdy. Pobočka PETRARCA vo Witzenhausene hostí Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft DASoL, nemeckú organizáciu zastrešujúcu sociálne poľnohospodárstvo. Cieľom tohto projektu je získavať a vymieňať si skúsenosti ...
Podarilo sa nám materiálne pomôcť niekoľkým organizáciám

Podarilo sa nám materiálne pomôcť niekoľkým organizáciám

Články, Iné, Naše aktivity
Ešte v predvianočnom období sme od firmy špecializujúcej sa na výrobu pracovného oblečenia obdržali dar v podobe väčšieho množstva kvalitných pracovných nohavíc. Táto nesmierne cenná pomoc nám otvorila možnosti, ako podporiť viacero organizácií a skupín ľudí, ktoré sa nachádzajú v núdzi. Distribúcia daru sme precízne naplánovali s cieľom zabezpečiť, že práve tí, ktorí potrebujú podporu najviac, ju aj dostanú. Za pomoc s koordináciou a distribúciou by sme chceli osobitne poďakovať Jankovi a Zuzke, ktorí venovali svoj čas a úsilie tejto dôležitej veci.Ďalej by sme radi vyjadrili hlbokú vďačnosť GemArt - Gemerskému umeleckému inštitútu za ich podporu s dopravou. Ich ochota a entuziazmus pomohli zabezpečiť, že dar sa dostal tam, kde bol najviac potrebný. Skvelé načasovanie odovz...
Študenti o udržateľnej budúcnosti v Rumunsku

Študenti o udržateľnej budúcnosti v Rumunsku

Články, Environmentálne vzdelávanie, Naše aktivity, Projekty programu ERASMUS+, To a Sustainable Future with Green Steps
Počas dní od 23.10. až po 27.10. sme vďaka projektu „To a Sustainable Future with Green Steps“ mali šancu nielen obohatiť svoje vedomosti v oblasti environmentálnych problémov, ale aj zapojiť sa do mnohých aktivít, spoznať nových ľudí a taktiež krásy Rumunska. Tentokrát sme zahraničnú návštevu absolvovali ako zmiešaný tým, nakoľko sa jej okrem študentov Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave zúčastnil aj študent Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach. V prvý deň sme boli vrelo privítaní našimi Rumunskými hostiteľmi zo strednej školy technickej "Lazar Edeleanu" v meste Navodari. Chleba so soľou, tradičný kroj, hudba a dobrá nálada nás uvítala hneď po vstupe do areálu školy. Po krátkom zoznamovaní a „ice-breaking“ aktivitách, sme sa autobusom presunuli až na kraj blízkeho...
V Krakowe pokračoval projekt SoFarm

V Krakowe pokračoval projekt SoFarm

Články, Naše aktivity, Projekty programu ERASMUS+, Sociálne poľnohospodárstvo, SoFarm – Support of Social and Inclusive Farming
Návšteva Krakowa začiatkom septembra bola naším tretím osobným stretnutím v medzinárodnom projekte SoFarm. Tento projekt realizujeme v rámci programu Erazmus+, spolu s partnermi z ďalších štyroch krajín – Poľsko, Česko, Taliansko, Nemecko. Za sebou už máme stretnutia v Prahe a partnerov sme v marci tohto roku privítali aj u nás v Rožňave. Cieľom projektu s podnázvom Podpora sociálnych a inkluzívnych fariem, je získavanie a výmena skúseností a nápadov v oblasti rozvoja sociálnych fariem a motivácii k udržateľnému zamestnávaniu znevýhodnených. Projekt vznikol z potreby reagovať na nízke povedomie o sociálnych farmách a ich slabú udržateľnosť, zároveň ale aj z potreby poukázať na ich silný potenciál pre liečbu psychických i fyzických ťažkostí ľudí, integráciu no i ako prínos pre s...
Druhé medzinárodné stretnutie projektu Eco-Social Farming sa konalo v Nemecku

Druhé medzinárodné stretnutie projektu Eco-Social Farming sa konalo v Nemecku

Články, Eco-Social Farming, Naše aktivity, Projekty programu ERASMUS+, Sociálne poľnohospodárstvo
V rámci projektu “Eco-Social Farming” sme v októbri navštívili mesto Witzenhausen zasadené do údolia Werra, jednej z najväčších a najstarších oblastí pestovania čerešní v Nemecku. Atraktívne staré mesto s cennými budovami je dokladom stredovekej kultúry a architektúry. V najmenšom univerzitnom meste v Nemecku sídli Univerzita Kassel s Katedrou ekologického poľnohospodárstva, prvá svojho druhu v Európe. Práve tu má sídlo náš nemecký partner v projekte Európska akadémia pre kultúru krajiny Petrarca. Tu sme pokračovali v práci, ktorou chceme získať komplexný obraz toho, čo je možné urobiť v boji proti klimatickým zmenám, pri zlepšovaní environmentálnych aspektov sociálneho blahobytu a posilňovaní sociálnych prvkov v poľnohospodárstve z lokálnej perspektívy v rámci sociálnych fariem. Navštív...
Hlavné každoročné podujatie sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku AGASI aj tento rok

Hlavné každoročné podujatie sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku AGASI aj tento rok

AGASI, Naše aktivity, Podujatia
  Témy panelových diskusií 2023: 1. Sociálne poľnohospodárstvo v politikách a stratégiách Danka Moravčíková, SPU v Nitre (facilitátorka) Zuzana Kusá, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV Kristína Gendová Ruzsiková, Stála misia SR pri OECD Martin Majerech, MPRV SR Milan Vaňo, Implementačná agentúra MPSVR SR 2. Sociálne služby a sociálna práca Zuzana Polačková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (facilitátorka) Mária Machajdíková, MPSVR SR Viera Záhorcová, Slovenská únia podporovaného zamestnávania Eliška Hudcová, Karlova univerzita, ČR Pavol Vilček, Spišská katolícka charita 3. Sociálne a zelené verejné obstarávanie Ondrej Beňuš, SPU v Nitre (facilitátor) Tomáš Slávik, Úrad pre verejné obstarávanie Peter Lukáč, RD Ďumbier Igor Gogora, obec Kalná nad Hronom Mate...
Translate »