O nás

Realizujeme aktivity pre deti, mládež, dospelých a rodiny, ktoré vedú človeka k zodpovednému jednaniu k ostatným ľuďom, k zvieratám a k prírode, prispievajú k zdravému životnému štýlu, k trvale udržateľnému a sebestačnému životu a ponúkajú priestor na porozumenie a stretávanie. Podporujeme udržateľný rozvoj, ako jedinú možnú cestu k zdravému, harmonickému vývoju človeka, celej ľudskej spoločnosti a prírodného systému Zeme. Poslaním je tiež podpora a propagácia alternatívneho a komunitného spôsobu života, podporovanie a realizovanie aktivít smerujúcich k rozvoju alternatívneho vzdelávania, k utváraniu kultúrnej krajiny a starostlivosť o ňu, ochrana životného prostredia a obnova kultúrneho dedičstva a vidieka.

 

Svoje poslanie sa snažíme docieliť prostredníctvom záujmových, kultúrnych a vzdelávacích činností pre deti, mládež, dospelých a rodiny, pomocou projektov podporujúcich komunitný rozvoj, starostlivosť o krajinu a kultúrne dedičstvo, ako aj poradenskými, organizačnými, konzultačnými a lektorskými aktivitami v oblasti udržateľného rozvoja.

 

Ponúkame miesto pre ľudí, ktorí chcú obnoviť stratené vzťahy medzi – poľnohospodárstvom a prírodou, dedičstvom a inováciami, potravinami a zdravím, občianskou spoločnosťou a politickým rozhodovaním.

 

Miloslav Kováč
predseda Druživa,o.z.

“Trvalo udržateľný rozvoj je pre nás proces, ktorý zahŕňa neustále zmeny, inovácie miestnych iniciatív, podporu šetrného využívania pôdy a miestnych zdrojov, mobilizáciu vedomostí a ambícií miestnych
spoločenstiev v duchu inovácií pre lepší život.”

 

Translate »