V Krakowe pokračoval projekt SoFarm

Návšteva Krakowa začiatkom septembra bola naším tretím osobným stretnutím v medzinárodnom projekte SoFarm. Tento projekt realizujeme v rámci programu Erazmus+, spolu s partnermi z ďalších štyroch krajín – Poľsko, Česko, Taliansko, Nemecko. Za sebou už máme stretnutia v Prahe a partnerov sme v marci tohto roku privítali aj u nás v Rožňave.

Cieľom projektu s podnázvom Podpora sociálnych a inkluzívnych fariem, je získavanie a výmena skúseností a nápadov v oblasti rozvoja sociálnych fariem a motivácii k udržateľnému zamestnávaniu znevýhodnených. Projekt vznikol z potreby reagovať na nízke povedomie o sociálnych farmách a ich slabú udržateľnosť, zároveň ale aj z potreby poukázať na ich silný potenciál pre liečbu psychických i fyzických ťažkostí ľudí, integráciu no i ako prínos pre spoločnosť. Počas obdobia dvoch rokov sa po prvotnom prieskume v každej krajine venujeme priebežne tvorbe podkladov, prípadových štúdií, vzdelávacích materiálov a krátkych videí. Všetky materiály sa prekladajú do jazykov všetkých piatich krajín zahrnutých v projekte, a budú zverejňované v čase na stránke projektu: www.sofarmerasmus.eu.

Každému osobnému stretnutiu sú venované dva dni v partnerskom meste, z toho v prvom dni sa spravidla venujeme celodennej porade, kde preberáme pracovné postupy, a v druhom dni sa vyberáme do terénu na niektorú sociálnu farmu, ktorá je dostupná v najbližšom okolí. Rovnako sme sa aj tento krát po dni v centre mesta vybrali do Charitatívnej nadácie Bonifraterskej v Konary (Bonifraterska fundacja dobroczynna w Konarach), ktorá funguje ako nezisková organizácia od roku 2015 a ako centrum podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím od roku 1977. Už pred vstupom do centra vnímame silnú rodinnú a priateľskú atmosféru medzi klientmi, z ktorej je jasné, že toto miesto uprostred lúk a zelene má na nich priaznivý vplyv zároveň s príjemných prístupom zo strany vedenia a terapeutov, ktorých sa neboja na chodbách bezprostredne objať.
Nadácia pomáha predovšetkým dospelým ľuďom s postihnutím – mentálnym a duševným, no vytvárajú aktivity už aj pre najmenších. Tvoria ju denné centrá – ergoterapeutická dielňa, komunitné svojpomocné centrum a centrum odborných činností – a 24-hodinový Domov pre duševne chorých mužov. V nich denne dostáva odbornú pomoc a podporu takmer 190 ľudí so zdravotným postihnutím. Sú to ľudia, ktorí majú často vzhľadom na miesto svojho bydliska sťažený prístup k odbornej pomoci. Po prednáške vedúcej centra v interiéri sme absolvovali prehliadku časti budovy, v ktorej sa nachádzajú dielne pre klientov, kde vyrábajú rôzne úžitkové predmety ale aj suveníry, ktoré sa snažia potom ďalej predať a prezentovať. Cieľom je ale najmä terapeutické začlenenie do manuálnej práce.

Vonku nás čaká krásne upravené a zelené prostredie, o ktoré sa starajú aj klienti v rámci pracovnej rehabilitácie. Prechádzame po včeľom chodníku s náučnými tabuľami, popri ktorom sú vysadené kvety a byliny vhodné pre včely, a cestou objavujeme aj ovocné kríky a zeleninu, ktorá sa ďalej využíva aj na predaj, no najmä do jedálne. Dôležitou súčasťou sú konské stajne a kone, ktoré využívajú ako hotel pre kone, na rekreačné jazdy pre verejnosť, no aj na hipoterapiu, čo sa nám podarilo v čase našej návštevy aj vidieť priamo v praxi. Na okraji centra sme objavili viaceré drevené chatky, ktoré sa hneď po dokončení začali využívať ako ubytovanie pre Ukrajincov, ktorí sú tam dodnes. Počítajú ale s tým, že by to radi do budúcna využili ako ubytovanie pre návštevníkov workshopov na predĺžených pobytoch. Ako posledné navštevujeme kontajnerový vkusný obchodík, v ktorom predávajú taktiež znevýhodnení ľudia, ktorých už na prvý pohľad táto práca napĺňa. Obchodík zahŕňa ponuku ich vlastných biopotravín a včelích produktov, no i predmetov a produktov nimi vytvorenými. V obchodíku sme radi nakúpili, pretože okrem nápaditých darčekov s dušou sme tak podporili rehabilitácie pre ľudí s postihnutím, kam zisk putuje.

Ako sami vravia, ich cieľom ale nie je vytvárať dokonalé podmienky pre sociálnu – profesijnú rehabilitáciu ľuďom so zdravotným postihnutím, ale najmä sa aktívne podieľať na búraní stereotypov voči nim. Preto často organizujú rôzne špeciálne podujatia, integračné výlety, projekty, veľtrhy a výstavy. Všetky tieto podujatia majú umožniť klientom, miestnej komunite a všetkým ľuďom sa vzájomne spoznať a spolupracovať.
Pred odchodom sme ešte stihli spoločne navštíviť soľnú baňu Wieliczku, ktorá s hĺbkou 327 km a dĺžkou chodieb približne 245 km tvorí jednu z najznámejších a najstarších baní Európy. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km trasa, počas ktorej sme videli sochy, súsošia, lustre vytvorené zo soľnej skaly. Ocitli sme sa aj v slávnostných v sieňach, v kaplnke, či pri podzemných jazerách. Celá turistická trasa s výkladom sprievodcu je vytvorená ako expozícia na ukážku dejín soľného baníctva, a máme radosť, že sme mali možnosť zažiť tento unikát.
Ďakujeme za túto inšpiratívnu návštevu v teréne a dúfam, že aj vďaka nej inšpirujeme a motivujeme zase ďalej.

Veronika Jánošíková

Ďalšie fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť v albume na našom Facebooku.


Webová stránka projektu: https://sofarmerasmus.eu
Facebook: https://www.facebook.com/erasmus.sofarm.eu

Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+,
v oblasti KA2 – Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »