Kurz “Základy sociálneho poľnohospodárstva”

Chcete sa dozvedieť viac o téme sociálneho poľnohospodárstva a v akých podmienkach ho možno rozvíjať na Slovensku? Prevedieme vás teóriou, inšpiratívnymi príkladmi, tradíciou sociálneho poľnohospodárstva v podmienkach iných krajín i základnou legislatívou, ktorá platí na Slovensku.

Rozsah kurzu: 3 dni (2 dni teórie (2 x 8 hod.) + exkurzia (max. 8 hod.))

Miesto realizácie: V dobe mimo nami vyhlásených termínov si môžete miesto realizácie dohodnúť individuálne.

Exkurzia: V posledný deň kurzu spoločne navštívime miesto, kde sa prakticky realizujú aktivity sociálneho poľnohospodárstva.

Kurzom vás povedú lektori Hedviga Gulová a Miloslav Kováč.

Hedviga Gulová je pedagogička, lektorka Školy permakultúry, pestovateľka a Členka Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku. 

Miloslav Kováč je z Druživa, o.z., ktoré niekoľko rokov rozvíja koncept sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku a je vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku.  

Cena: V dobe mimo nami vyhlásených termínov si môžete kurz dohodnúť individuálne a cena sa bude odvíjať podľa počtu účastníkov tak, aby pokryla náklady na jeho realizáciu.

 

Realizáciu kurzu je možné dohodnúť na mailovej adrese: druziva@druziva.sk

Translate »