Partnerom zo zahraničia sme ukázali ekologické riešenia na sociálnej farme v obci Bzovík

Pre konanie posledného medzinárodného stretnutia projektu “Eco-Social Farming” na Slovensku sme vybrali Banskú Štiavnicu. Hlavným dôvodom pre tento výber bola neďaleká poloha Malej hospodárskej usadlosti Jána Pavla II, sociálnej farmy, na ktorej sme hosťom mohli ukázať aj ekologické prvky zahrnuté do svojej činnosti. 

Tím projektu Eco-Social Farming s Attilom, našim sprievodcom po farme a zamestnancom zariadenia.

 

Naši hostia určite ocenili aj miesto ubytovania a konania pracovných rokovaní v meste Banská Štiavnica, nakoľko ešte v tomto krásnom meste nikdy neboli. Okrem historických pamiatok sme im po pracovných povinnostiach ukázali aj botanickú záhradu v miestnej strednej škole.

Na pracovnom stretnutí sme sa zamerali hlavne na vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o ekologických dopadoch sociálnych fariem, ktorý vykonala každá zúčastnená krajina (Nemecko, Česko, Slovensko) prostredníctvom minimálne 70 respondentov v každej krajine. Respondentmi boli poľnohospodári a realizátori sociálneho poľnohospodárstva. Tieto odpovede sú pre nás smerodajné pre pokračovanie projektu a jeho aktivít, ako organizácia okrúhlych stolov a príprava vzdelávacích materiálov.

Pred kaplnkou postavenou so slamy a hliny, pravdepodobne jedinou na Slovensku.

 

Jeden deň stretnutia sme strávili tradične v teréne. Navštívili sme Malú hospodársku usadlosť Jána Pavla II, útulok na Ambrošovom laze pri obci Bzovík.Ide o zariadenie určené pre mužov bez strechy nad hlavou či ľuďom nachádzajúcim sa v zložitej životnej situácii, ktoré prevádzkuje občianske združenie Dobrý pastier. Unikátna starostlivosť cirkvi pre bezdomovcov je známa z prostredia Kláštora pod Znievom, kde má organizácia svoje sídlo. Miestny kňaz Vladimír Maslák sa tam venuje pastorácii ľudí bez domova už dlhé roky. Venujú sa ľuďom v sociálnej núdzi a prevádzkujú služby, ako je útulok, dom na polceste, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Hospodárska usadlosť poskytuje miesto pre život asi 40 klientom zariadenia. Okrem zázemia sa im snažía poskytnúť aj určitú terapiu. Obyvatelia napríklad pracujú na farme so zvieratami a sami si pre seba takto vyrábajú aj časť potravín. Okrem ubytovacích priestorov a hospodárskych budov sa tu nachádza aj kaplnka sv. Františka Assiského. Mnoho domčekov a aj samotnú kaplnku postavili mnohí klienti sami a svojpomocne ako prírodné stavby zo slamy a hliny. S touto realizáciou im pomáhali odborníci z organizácie Organica. Stretli sme sa tu aj s ďalšími ekologickými riešeniami, ako napr. výstavba pasívneho domu so zelenou strechou, vykurovanie štiepkou, chov včiel, výsadba nových stromov. Ich prioritnou poľnohospodárskou činnosťou je chov hovädzieho dobytka. Prevádzkujú tu aj dielňu hlinených výrobkov.

Zaháňanie kráv z pasienku späť do maštale.

Ďalšie fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť v albume na našom Facebooku.

Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+,
v oblasti KA2 – Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých.


Translate »