Zviditeľníme a posilníme ekologický prínos sociálnych poľnohospodárov

V závere minulého roka sme zahájili práce na ďalšom medzinárodnom projekte podporenom programom Erasmus+, na ktorom budú počas dvoch rokov spolupracovať partneri z troch krajín: Asociace sociálního zemědělství (Česko), PETRARCA (Nemecko) a Druživa, o.z. Hlavným cieľom projektu “Eco-Social Farming” je posilniť význam mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva z hľadiska jeho sociálnej zodpovednosť v rámci života na vidieku a identifikovať konkrétne nástroje, ako implementovať environmentálne dimenzie do sociálnej práce.

V súvislosti so sociálnymi farmármi sa pomerne málo zdôrazňuje, že sú to spravidla zároveň lokálne, ekologicky citliví výrobcovia potravín, ktorí chránia životné prostredie a posilňujú odolnosť vidieka. Integrácia zraniteľných osôb umožňuje doplnkové činnosti v oblasti starostlivosti o biotopy a zveľaďovanie krajiny. Sociálnu inklúziu tak rozširuje ekologická inklúzia. Cieľom projektu je rozvíjať a podporovať vzdelávacie príležitosti medzi všetkými občanmi, keďže sociálne farmy sú otvorené miesta, kde môže široká verejnosť, študenti, sociálni pracovníci a iné zainteresované osoby získať nové zručnosti, vedomosti a kompetencie. Sociálne poľnohospodárstvo je koncepčný rámec spájajúci (ekologické) poľnohospodárstvo a politiky sociálneho začlenenia, kde sú živočíšna, rastlinná výroba a lesné hospodárstvo spojené so začlenením a blahobytom ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Projekt má tiež za úlohu rozpoznať spôsob, akým môže sociálna práca aplikovať environmentálne aspekty vo svojej praxi a šíriť ich medzi subjektmi sociálnej práce. Má tiež pripraviť rámec pre presadzovanie týchto myšlienok vo významnejšom partnerskom konzorciu vysokých škôl (študijné osnovy a online kurzy multifunkčného poľnohospodárstva a environmentálnej, sociálnej práce, ktoré v krajinách strednej Európy definitívne chýbajú).

Po prípravnom stretnutí a online poradách sme sa pracovne stretli v Prahe. Hlavným cieľom podujatia bolo konkretizovať ekologickú sociálnu prácu v koncepte sociálneho poľnohospodárstva. Po prvom rokovacom dni sme sa vydali na sociálnu farmu Svobodný statek na soutoku. Sídli v obci České Kopisty a úzko spolupracuje s organizáciou Camphill na sútoku, z. s., ktorej obyvatelia pomáhajú na statku niekoľko dní v týždni. Pracujú na poli a na záhrade a do poľnohospodárskej činnosti sa zapájajú tak, ako im to ich mentálne a fyzické schopnosti umožňujú. Stávajú sa súčasťou poľnohospodárskeho tímu, čo v nich posilňuje pocit užitočnosti a dôležitosti aj pre okolitý svet. Popri aktivitách sociálneho poľnohospodárstva sú pracovníci organizácie zapojení aj do konceptu komunitou podporovaného poľnohospodárstva, rozvíja vzdelávacie aktivity a v neposlednom rade sa starajú o krajinu a životné prostredie. Poľnohospodársku činnosť tu prevádzkuje všeobecne prospešná spoločnosť, ktorá rozšírila bežné poľnohospodárske ciele o snahu ozdravovať krajinu a spoločnosť, premeniť postavenie poľnohospodára v spoločnosti, vytvárať priestor na stretávanie ľudí za rôznych okolností a nadväzuje na učenie Rudolfa Steinera, Karla Königa a na poľnohospodársky odkaz Eugena Krausa. Spoločnosť ponúka zeleninu v biokvalite, a ďalšie výrobky vznikajúce prevažne ručnou prácou priamo na statku. Spoločnosť sa ďalej venuje celej rade ďalších aktivít spojených s biodynamickým poľnohospodárstvom a starostlivosťou o krajinu. Tiež spracováva ovocie a zeleninu vo vlastnej biospracovni.

S riaditeľom Jaroslavom Lenhartom sme sa rozprávali o tom, ako do svojej činnosti implementujú ekologickú stránku, aký má dopad ich činnosť na životné prostredie, o nástrahách a prekážkach v ich práci a diskutovali na tému ekologickej sociálnej práci. Vymieňali sme si skúsenosti zo svojich krajín a ďalej nastavovali ďalšie kroky k efektívnemu naplneniu cieľov projektu.

Ďalšie fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť v albume na našom Facebooku.


Projekt je realizovaný v rámci programu Erasmus+,
v oblasti KA2 – Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »