Pomoc formou poukázania 2% dane

Zákon o daniach z príjmov umožňuje na Slovensku každoročne poukázať určité percento zo zaplatenej dane z príjmov na podporu verejnoprospešných aktivít. Jednotlivci a firmy môžu rozhodnúť, že časť z ich už zaplatenej dane štát prevedie neziskovej organizácii, ktorú si sami vyberú. Využite túto možnosť a podporte nás.

Vďaka 2% z vašich daní budme môcť realizovať viac a kvalitnejšie aktivity, ktoré vedú deti, mládež i dospelých k plnohodnotnému, zodpovednému, zdravému, trvalo udržateľnému a sebestačnému životu.

 

Zvoľte si kto ste a zobrazí sa Vám postup ako na to:

 

Translate »