Dobrovoľník

  • Pokiaľ ste ako dobrovoľník vykonávali v roku 2022 v ktorejkoľvek organizácii (občianskom združení a pod.) dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín – máte právo rozhodnúť až o 3 % zo svojej dane (nielen 2 %). Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov (napr. v 4 organizáciách po 10 hod.) – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.
  • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok dobrovoľníčili.
  • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
  • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.

 

Translate »