Fyzická osoba / SZČO

  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (celková výška dane/100*2) – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typu A alebo typu B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Druživa, o.z.
Sídlo – Ulica: Betliarska
Súpisné/orientačné číslo: 74/2
PSČ: 048 01
Obec: Rožňava
IČO: 50036475
Právna forma: občianske združenie

  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
Translate »