Podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023

Tento rok sa koná jubilejný už XV. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je priblížiť krás...
Workshop: Nemecká kopa

Workshop: Nemecká kopa

Termín: streda 2. 11. 2022 o 10:00 hod.Miesto: Komunitná záhrada "Rožňavská zelená terasa"Poplatok: Zdarma V komunitnej...
AGASI 2022 – Diskusné panely POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

AGASI 2022 – Diskusné panely POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Poľnohospodárstvo je dôležitým aktérom v rozvoji územia a tvorbe pridanej hodnoty. Slovenská poľnohospodárska univerzit...