Štartuje dôležitý projekt pre koncept sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku

Dňa 1. 6. 2020 odštartoval projekt „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva (ďalej len SP) na Slovensku“, ktorý je výstupom Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku zastrešenou organizáciou Vidiecka platforma, za podpory nórskeho partnera Høgskulen for grøn utvikling (Univerzita zeleného rozvoja). Jeho realizátorom je občianske združenie Druživa vďaka finančnej podpore grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia.

   Pojem sociálne poľnohospodárstvo, bežne používaný v Európskej únii ako „social farming“, je u nás zatiaľ pomerne neznámy. To sa ale v blízkej dobe zmení práve vďaka tomuto projektu, a nemalému záujmu zo strany prevádzkovateľov sociálnych zariadení o inovatívne riešenia a alternatívy k hlavnému prúdu v oblasti vzdelávania alebo rehabilitačných služieb. Východiskom pre sociálne poľnohospodárstvo je pojem „green care“, ktorý vymedzuje široké spektrum takmer akýchkoľvek činností, ktoré sú štrukturované, plánované a založené na vzájomnej interakcii človeka a prírody za účelom dosiahnutia ľudskej blaženosti, telesného a mentálneho zdravia, a obnovu pracovných návykov. Do „green care“ patria terapeutické, pedagogické, vzdelávacie, relaxačné, sociálne, inkluzívne pracovné činnosti, ktorých podstatou je ľudský kontakt s prírodou. Sociálne poľnohospodárstvo je inovatívnym prístupom, ktorý spája multifunkčné poľnohospodárstvo s integračným zamestnávaním a sociálnymi a vzdelávacími službami na miestnej úrovni. Prispieva v rámci produkcie poľnohospodárskych výrobkov k blahobytu a sociálnej integrácii osôb so špecifickými potrebami a rozvoju vidieckych komunít.

   Cieľom projektu je zahájenie systematického rozvoja SP na Slovensku a poskytnutie cenných informácií o jeho prínosoch, dopadoch a potrebách. Poskytne podporu pre sociálne farmy na Slovensku, vzdelávanie poradcov pre SP v každom kraji, vytvorenie webu, informovanie širšej verejnosti, a tiež podporí vznik certifikovaného vzdelávacieho kurzu. Plánuje sa konferencia pre výmenu medzinárodných skúseností na tému sociálneho poľnohospodárstva, vznikne videomateriál pre informačné účely, akčný plán pre ďalší rozvoj SP na Slovensku a uskutočnia sa tiež semináre o SP v každom kraji.

   Koncept sociálneho poľnohospodárstva má u nás veľký potenciál na riešenie situácie mnohých sociálne znevýhodnených skupín a problémov vidieka a bude dôležité ako sa k nemu v budúcnosti postavia tvorcovia politík, štátna a verejná správa, ako aj ďalšie zainteresované strany.

2 Comments

  • MVDr.Štefan Molnár

    Výborná myšlienka.Bude sa týkať aj príslušníkov rómskej menšiny?V minulosti veľa Rómov pracovalo v poľnohospodárstve a ako veterinár môžem povedať,že až na výnimky boli zodpovední.Žiaľ,dnes sa to už nedá povedať.Hlavne mladí Rómovia absolútne stratili pracovné návyky.Možno program ako tento by pomohol so začlenením týchto stratených mladých ľudí do pracovného života.

    • milo

      Samozrejme, k cieľovým skupinám patrí aj rómska komunita, pre ktorú projekty sociálneho poľnohospodárstva môžu byť veľmi nápomocné. Na Slovensku existuje niekoľko pozitívnych príkladov zapájania rómskej komunity do konceptu sociálneho poľnohospodárstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »