Diskutovali sme s medzinárodnou delegáciou projektu Socent SPAs Interreg Europe

Do regiónu Gemer zavítala v dňoch 25-27. apríla 2017 medzinárodná delegácia zložená zo zástupcov Španielska, Nemecka, Fínska a Slovenska projektu zameraného na sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach “Socent SPAs Interreg Europe”. Slovenským zástupcom je Nadácia EPIC, ktorá návštevu zorganizovala spoločne s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Jednou zo zastávok bola aj obec Rakytník, kde sme diskutovali o súčasných životných podmienkach miestnych obyvateľov, problémoch v regióne a príležitostiach pre budúci rozvoj. Diskusia bola zameraná najmä na miestne a regionálne potreby, ako aj skúsenosti a príležitosti v oblasti sociálneho podnikania. V rámci nášho príspevku sme kládli dôraz na potreby a možnosti rozvoja sociálneho poľnohospodárstva, čo bráni jeho aktívnemu rozvoju a ako môže prispieť k rozvoju regiónu. Vyzdvihli sme tiež špecifiká, ktorými sa líši od ostatných odvetví sociálneho podnikania a kvôli ktorím si vyžaduje osobitný prístup.

Okrem toho delegácia absolvovala stretnutia s rôznymi stranami, s cieľom zhromaždiť informácie z prvej ruky o sociálnom podnikaní a súvisiacich otázkach. Bolo to predovšetkým so starostami, Úradom práce, soc. vecí a rodiny, so zástupcami verejného sektora, regionálnymi aktivistami, miestnymi organizáciami.Ich zastávky boli v mestách a obciach Rimavská Sobota, Revúca, Jesenské, Rakytník, Muránska Dlhá Lúka.

Výstup maratónu stretnutí počas týchto dvoch dní možno stručne zhrnúť následovne: “Problém vyľudňovania a hospodárskeho úpadku regiónu pramení zo vzájomného súčtu niekoľkých dôvodov, ako napríklad: štrukturálne ekonomické zmeny, zlyhanie procesu privatizácie v 90. rokoch (po období komunizmu), hornatý terén, nízka kvalita ciest, železnice, ktoré potrebujú rekonštrukciu, vysoká miera nezamestnanosti, chýbajúce pracovné príležitosti, vzdelanostná štruktúra v regióne (vysoká miera obyvateľov so základným vzdelaním), migrácia mladých a vzdelaných obyvateľov, chýbajúci odborníci, nedostatočná integrácia rómskej komunity, závislosť na sociálnych dávkach.

Na druhú stranu, zainteresované strany sú si vedomé príležitostí, ktoré by mohli hrať úlohu hnacieho motora v rozvoji regiónu: prírodné bohatstvo, dobrá geografická poloha, príležitosti v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárska pôda a lesy, ľudské zdroje: pracovná sila, skúsenosti v priemysle, aktívne občianske skupiny: miestne akčné skupiny, rozvojové agentúry, možnosti v sociálnom podnikaní, bohatá kultúra a história regiónu, bilingvizmus kultúry (slovenská a maďarská), atď.”

Veríme, že záujem Nadácie EPIC o náš región týmto nekončí a prinesie ešte ďalšie možnosti pre jeho rozvoj.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »