Zamestnanec

1. Som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Potom požiadajte zamestnávateľa (Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)), aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (celková výška dane/100*2) – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2022).
  • Vypíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane – online (editovateľné, stránka Finančnej správy) alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu dane – PDF (zatiaľ needitovateľné). Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:

Obchodné meno (názov): Druživa, o.z.
Sídlo – Ulica: Betliarska
Súpisné/orientačné číslo: 74/2
PSČ: 048 01
Obec: Rožňava
IČO: 50036475
Právna forma: občianske združenie

  • Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie o zaplatení dane 2022 spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy doručte do 30. 4. 2023 na akýkoľvek daňový úrad (napr. podľa miesta trvalého pobytu – adresu si nájdete TU) – osobne alebo poštou.
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech.

 

2. Som zamestnanec, ale daňové priznanie si podávam sám

  •  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (celková výška dane/100*2) – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2022).
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typu A alebo  typu B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Druživa, o.z.
Sídlo – Ulica: Betliarska
Súpisné/orientačné číslo: 74/2
PSČ: 048 01
Obec: Rožňava
IČO: 50036475
Právna forma: občianske združenie

  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
Translate »