Workshop “Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.”