Pomôžte nám obnoviť skleník, ktorý bude pomáhať znevýhodneným a vzdelávaťPoľnohospodárske práce sú pre ľudí s mentálnym a duševným postihnutím jedným z najvhodnejších terapeutických a rehabilitačných nástrojov pre zlepšovanie ich života. Pre takúto činnosť budujeme areál poskytujúci uplatnenie týmto ľuďom a zároveň vytvárajúci podmienky pre environmentálne vzdelávanie. V areály sa už starajú o ovečky a včely.


Ovečky naviac miesto kosenia mechanizáciou spásajú vybrané zelené plochy v meste Rožňava a sú tak zároveň milou atrakciou pre obyvateľov mesta, hlavne pre detičky.
Nachádza sa tu tiež budova spojená s dvomi skleníkmi v havarijnom stave. Jeden skleník sa nám už podarilo zrekonštruovať a na jar v ňom zahájime pestovateľské práce. Zrealizovali sme to vďaka projektu „SINZEM – sociálne a inovačne na zeleň v meste“, ktorý unikátnym spôsobom prepája ekologickú starostlivosť o mestskú zeleň, poľnohospodárstvo, sociálnu starostlivosť a environmentálne vzdelávanie.  

Pokračovať chceme s rekonštrukciou druhého skleníka (cca 18 000 €) a následne rekonštrukciou samotnej budovy, ktorá poskytne priestory pre zázemie, dielne, medáreň, skladové priestory a environmentálnu učebňu. Táto budova by mala byť ukážkou ekologického hospodárenia zdrojmi a energiami, či využívať čo najviac prvkov reflektujúcich klimatické zmeny.

Súčasný stav skleníka:

Na nové možnosti sa tešia aj Zlatka, Vojto a Zuzka, klienti Domova sociálnych služieb Jasanima, ktorí už nejaké skúsenosti s pestovaním alebo chovom zvierat majú. Ich príbehy si môžete prečítať tu:


Pre rekonštrukciu budovy však najprv potrebujeme spracovať technickú dokumentáciu pre stavebné konanie. Preto radi privítame aj čas odborníka, ktorý by nám túto dokumentáciu spracoval. Ak by ste nám vedeli pomôcť touto formou, napíšte nám na mail druziva@druziva.sk.


Okrem peňažnej pomoci nám môžete s rekonštrukciou pomôcť aj dodaním potrebného stavebného materiálu, ako napr. cement, stierky, podlahoviny, obklady, umývadlá, WC misy, tehly, kúrenie a pod. alebo pre skleník kompost, zemina, sklenené tabule, zavlažovanie, sadenice… Prípadne to môžu byť aj vyššie spomenuté technológie pre ekologickú energetickú prevádzku budovy. Ak by ste nám vedeli pomôcť touto formou, napíšte nám na mail druziva@druziva.sk.

Translate »