streda, 8 februára

Záhradná slávnosť – slávnostné otvorenie komunitnej záhrady