Záhradná slávnosť – slávnostné otvorenie komunitnej záhrady