Zvyšovanie povedomia a informovanosti o sociálnej ekonomike a prezentácia príkladov dobrej praxe

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 12/12/2018
9:30 - 12:30

Miesta konania
Gemerské osvetové stredisko

Kategórie


Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. založená Košickým samosprávnym krajom Vás týmto pozýva na informačné stretnutie o sociálnej ekonomike, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 v priestoroch Gemerského osvetového strediska, Betliarska 8, Rožňava. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Stretnutie je organizované v rámci projektu financovaného Úradom vlády SR a poskytne základné informácie o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o sociálnom poľnohospodárstve na Slovensku a p. Ledecký príde predstaviť príklad dobrej praxe zo Spišského Hrhova. Po stretnutí Vás pozývame aj na spoločný obed, kde bude možnosť diskutovať o zámeroch pre založenie sociálnych podnikov.

Potvrdenie účasti na stretnutí a na obede zašlite na: iveta.lucanska@arr.sk.

Program

9:30 – 9:45 Privítanie účastníkov a vzájomné predstavenie sa

Jozef Šuľak, projektový manažér ARR

9:45 – 10:25 Predstavenie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – kto sú subjekty sociálnej ekonomiky, čo je sociálny podnik, priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, druhy
registrovaných sociálnych podnikov.

Možnosti získania finančnej a nefinančnej podpory
Ján Dzurdženík, projektový manažér ARR

10:25 – 11:25 Podstata – účel a ciele sociálneho podnikania a spôsob jeho prípravy a spustenia

Príklady dobrej praxe v SR (napr. Spišský Hrhov a iné)
Vladimír Ledecký, starosta Spišského Hrhova

11:25 – 11:45 Sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

Miloslav Kováč, OZ Druživa

11:45 – 12:00 Predstavenie projektu ELDORA, ktorý je zameraný na sociálne podnikanie

Henrieta Kiraľvargová, projektová manažérka ARR

12:00 – 12:15 Predstavenie projektu InnoSchool

Martin Dujčák, TUKE

12:15 – 12:30 Diskusia na tému identifikácie subjektov, ktoré majú záujem založiť sociálny podnik

Jozef Šuľak, projektový manažér ARR

12:30 Presun na obed

Zmena programu vyhradená!

Translate »