Aktivity realizované na farme

Hosťovanie dobrovoľníkov zo Slovenska aj zahraničia.