Aktivity realizované na farme

Oslavy sviatkov tradičnej slovenskej kultúry