Čo je sociálne poľnohospodárstvo?

Sociálne poľnohospodárstvo je definované ako súhrn činností využívajúcich poľnohospodárske zdroje, rastlinné i živočíšne, za účelom tvorby adekvátneho prostredia pre rôzne zdravotne alebo sociálne znevýhodnené osoby a širokú verejnosť s cieľom poskytovať im možnosť pracovného uplatnenia, napomáhať ich integrácii do spoločnosti, alebo prostredníctvom vzdelávania a voľnočasových aktivít prispievať k ich vzťahu k vidieku a prírode. V tomto zmysle sa jedná o to, aby boli v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo poľnohospodárskych činností vytvorené podmienky, umožňujúce zapojenie osôb so špecifickými potrebami do bežných poľnohospodárskych činností s cieľom zaistiť ich rozvoj a podporu a zlepšiť ich blahobyt.

Skrátka sa jedná o integračné zamestnávanie / sociálne služby, terapiu a rehabilitáciu / vzdelávacie aktivity na vidieckych farmách, s cieľom väčšej integrácie zdravotne či sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti. To sa dá pomerne flexibilne modulovať a pretvárať, často to vychádza z dostupných podpôr, skúseností a chuti farmára. A napokon ide o vytváranie nových možností ľuďom žijúcim na vidieku, kde je rôznych služieb menej než v mestách. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje prirodzenou cestou získať sociálnu, zdravotnú a duševnú pohodu zúčastneným osobám pri využití prírodných prvkov a vykonávaní poľnohospodárskej činnosti.

Sociálne poľnohospodárstvo v pozitívnom smere mení vnímanie poľnohospodárstva a vidieckych zdrojov. Koncept sociálneho poľnohospodárstva nám dáva novú príležitosť, ako poľnohospodárom, tak aj ďalším subjektom pôsobiacim vo vidieckom priestore, umožňuje zavádzať a vytvárať nové alternatívne služby, rozširovať a diverzifikovať činnosti a ich úlohu v spoločnosti. Súčasne sa otvárajú možnosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, ktoré v sociálnom poľnohospodárstve nájdu pracovné uplatnenie alebo môžu zmierniť dopady svojho zdravotného postihnutia alebo sociálnych problémov. Sociálne poľnohospodárstvo tiež ponúka širokú škálu aktivít i v oblasti vzdelávania a v ďalších činnostiach spojených s vidieckym či prímestským prostredím. Spojuje niekoľko oblastí ľudských činností, ktorých pozitívne prínosy sú zjavné a uchopiteľné pre každého z nás.

 

Základné vymedzenie

Aj keď aktivity, ktoré sú súčasťou sociálneho poľnohospodárstva, sú veľmi rôznorodé, majú vždy dva spoločné prvky:

 • aktivity majú úzku väzbu na poľnohospodárske činnosti alebo poľnohospodársky podnik a
 • sú určené osobám, ktoré majú dočasne alebo trvalo špecifické potreby.

 

Čiastkové ciele

 • začlenenie na trh práce pre široké spektrum osôb so špecifickými potrebami;
 • rehabilitácia a terapia v zmysle poskytovania odbornej sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb a príprava na zamestnanie;
 • vzdelávanie a ostatné činnosti vedúce k zlepšeniu znalostí poľnohospodárskych postupov, vidieckej kultúry a starostlivosti o krajinu a jej udržateľnosť.

 

Prínosy (ciele) sociálneho poľnohospodárstva

 •  Podpora kvality života jedincov
 • Dostupnejšie sociálne, terapeutické a rehabilitačné služby na vidieku
 • Sociálna integrácia na vidieku
 • Efektívnejšia sociálna pomoc, podpora a starostlivosť
 • Tvorba a udržanie pracovných miest na vidieku
 • Rozvoj vidieckych komunít
 • Rozvoj lokálnej ekonomiky
 • Diverzifikácia poľnohospodárskych produkčných i mimoprodukčných aktivít
 • Trvale udržateľný rozvoj vidieka a poľnohospodárstva

 

Cieľové skupiny sociálneho poľnohospodárstva

 • Osoby so znevýhodneným vstupom na trh práce
 • Užívatelia sociálnych služieb u registrovaných poskytovateľov
 • Cieľové skupiny európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Široká verejnosť

 

Hlavní aktéri vytvárajúci podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo v praxi 

 • Poľnohospodár
 • Registrovaný poskytovateľ sociálnej služby
 • Realizátori projektov EŠIF
 • Vzdelávacie inštitúcie
 • Úrad práce
 • Sociálny pracovník
 • Sociálny podnik
 • MVO a spolky pôsobiace na vidieku a v prímestských oblastiach
 • Samospráva
 • Klient / užívateľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »